imagesXOJC8Y2B

 

 

 

Sedert 3 februari zijn een aantal wijzigingen van kracht met betrekking tot de voorlopige rijbewijzen categorie B. Wij hebben de belangrijkste voor u op een rijtje gezet.

  1. Na 2 mislukte theoretische examens ben je verplicht theoretische lessen te volgen (duur: 12 uur).
  2. Begeleiders moeten opnieuw op het aanvraagformulier (model 36) worden vermeld. Het is verplicht minimaal 1 begeleider te vermelden.  Er kunnen maximaal 2 begeleiders worden aangeduid.
  3. De voorwaarden om als begeleider te fungeren, blijven dezelfde: minstens 8 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs en de begeleider mag in de laatste 3 jaar niet vervallen zijn in het recht tot sturen.
  4. Wie met een voorlopig rijbewijs mét begeleider deelneemt aan het verkeer mag niet langer een bijkomende passagier in de wagen vervoeren.  Kies je voor een voorlopig rijbewijs zonder begeleiding (model 18) dan mag je maximaal 2 passagiers meenemen in de wagen. Deze moeten echter wél aan de voorwaarden voldoen om als begeleider te fungeren (zie hierboven). Extra passagiers zijn niet toegelaten.
  5. Wie beschikt over een vervallen voorlopig rijbewijs kan nog steeds deelnemen aan het praktisch onderdeel van het rijexamen.  Maar hier zijn voor waarden aan gekoppeld.  Het theoretisch examen mag niet langer dan 3 jaar geleden zijn afgelegd én je dient 6 uur praktisch onderricht (bij erkende rijschool) te volgen.  Vervolgens kun je deelnemen aan het praktisch rijexamen. Wie echter deze maatregel niet benut, moet een wachttijd van 3 jaar respecteren!
  6. Tijdens de geldigheidsduur van het voorlopig rijbewijs kun je maar 1 keer omwisselen naar een ander model.  In tegenstelling tot vroeger kun je wel meerdere keren hetzelfde model verkrijgen, mits de wachttijd te respecteren van 3 jaar.

bron: www.bredene.be