Wat te doen bij schade?

Tip 1: Licht onmiddellijk uw makelaar in

Wanneer iemand (een derde) u materiële of lichamelijke schade berokkent of wanneer uw belangen door een geschil bedreigd of geschaad zijn, licht dan zo snel mogelijk uw verzekeringsmakelaar in. Doe dit ook wanneer een tegenpartij u naar aanleiding van een schade of geschil aanspreekt. Wacht niet tot u voor de rechtbank gedagvaard wordt.

Volgens onze verzekeringswetgeving verjaart uw recht op rechtsbijstand na 3 jaar. M.a.w. indien u niet binnen de 3 jaar uw schade of geschil meldt, dan kunt u niet meer terugvallen op de dekkingen van uw rechtsbijstandpolis. Vandaar het belang uw makelaar steeds onmiddellijk in te lichten.

Beschouw als schadegeval of geschil iedere conflictsituatie waarvoor u in rechtsbijstand verzekerd bent en waarvan u redelijkerwijze kunt weten dat het vroeg of laat in een rechtszaak kan uitmonden. Het heeft geen enkel belang of de derde of de tegenpartij op dat moment al dan niet gekend is. Indien u bijvoorbeeld het slachtoffer van een diefstal bent, dan moet u de diefstal niet enkel snel aan de politie, maar ook aan uw makelaar melden. Hij zal onmiddellijk uw verzekeraar en Euromex op de hoogte brengen. Wacht dus zeker niet met het melden van de diefstal tot de daders gevonden zijn of voor de rechtbank moeten verschijnen.

Tip 2: Beschrijf kort en duidelijk de problematiek

Uw makelaar is uitstekend geplaatst om u nader te informeren in welke mate u op uw rechtsbijstandpolis beroep kunt doen. Hij zal u prima adviseren en direct actie ondernemen om samen voluit uw belangen te verdedigen. Geef hem een korte en duidelijke beschrijving van de problematiek. Bezorg hem alle documenten die nuttig kunnen zijn bij de behandeling van uw dossier, alsook bij de beoordeling van de schade of het geschil.

 

WELKE DOCUMENTEN ZIJN NUTTIG?

  • Attest m.b.t. de neerlegging van de klacht bij de politie;
  • Foto’s van de schade aan uw roerende of onroerende goederen;
  • Prijsbestek van uw hersteller: autodealer, aannemer, loodgieter;
  • Een kopie van de briefwisseling en e-mails tussen u en de tegenpartij;
  • Naam en adres van de tegenpartij;
  • Een kopie van de ingebrekestelling die de tegenpartij u stuurde.
Tip 3: Opteer eerst voor een minnelijke regeling
Wenst u een advocaat onder de arm te nemen, pleeg dan eerst uw makelaar. Het recht op de tussenkomst van een advocaat is beperkt tot de gerechtelijke fase van de geschillenbeslechting. In een eerste fase staat een gespecialiseerd team ter beschikking om uw belangen optimaal te verdedigen. Dit team weet vaak in uw belang een zaak snel en efficiënt te regelen zonder de tussenkomst van een rechtbank. Het is dus zeker niet steeds nodig een advocaat in te schakelen of te procederen. Integendeel, hhet overgrote gedeelte van de geschillen worden minnelijk opgelost. Zo wordt vermeden dat uw dossier in de gerechtelijke file belandt.
Tip 4: Vraag uw makelaar om advies over de keuze van advocaat
Uiteraard zijn er ook dossiers die enkel gerechtelijk kunnen beslecht worden. In dit geval heeft u het recht om zelf een advocaat te kiezen. Voor een particulier is dit moeilijk. Zonder praktische ervaring moet hij immers uit 15.000 Belgische advocaten een geschikte raadsman kiezen. Indien u zelf geen kennis of ervaring heeft, dan helpt uw makelaar u graag uw recht op vrije keuze van advocaat verstandig in te vullen.

Online schade aangeven

Auto

Vul het formulier in om online uw schade aan te geven.

Brand / Familiale

Vul het formulier in om online uw schade aan te geven.

Overige

Vul het formulier in om online uw schade aan te geven.

Hulp nodig?

Hebt u hulp nodig bij het invullen van een EAF?