Ik ben een gescheiden moeder van twee kinderen en heb met hun vader een regeling met co-ouderschap getroffen. Moeten we allebei een familiale verzekering voor onze kinderen afsluiten?

Een familiale verzekering, ook gekend als BA Privéleven, is een verzekering die uw burgerlijke aansprakelijkheid – en die van uw gezinsleden – dekt ten aanzien van derden buiten uw professionele of contractuele activiteiten.Ook wie geen kinderen heeft, heeft er baat bij. Tenslotte maakt zelfs een kleine nalatigheid of onvoorzichtigheid, hoe miniem ook, u burgerlijk aansprakelijk voor de schade die u aangericht heeft. Dan is een polis die gemiddeld 50 tot 70 euro per jaar kost, geen overbodige luxe. Hoewel de familiale verzekering niet wettelijk verplicht is, is ze alleszins aangeraden.Elke ouder is aansprakelijk voor de schade die door zijn of haar minderjarige kinderen werd veroorzaakt, ook terwijl die bij de ex-partner verblijven. Gebrek aan toezicht kan in dergelijk geval alleen toegeschreven worden aan de ouder bij wie het kind op het moment van het aanrichten van de schade verbleef. Evenwel kan de rechter wel oordelen dat er sprake is van een gebrek aan opvoeding. Dan is elke ouder mee aansprakelijk. Een familiale verzekering is dus voor beide gescheiden ouders een aangewezen zaak.