nummerplaat De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft meegedeeld dat de DIV vanaf deze maand niet langer instaat voor de schrapping van nummerplaten. Bijgevolg worden er geen schrappingen meer uitgevoerd aan de DIV-loketten. Concreet bestaan er volgens diezelfde mededeling nog twee mogelijkheden om een kentekenplaat te laten schrappen: 1. Afgifte bij het postkantoor (niet een postpunt) mits betaling van € 9,75 per plaat. De betrokkene krijgt een ‘afgiftebewijs kentekenplaat’; 2. Deponering in de bus van een DIV-antenne zonder afgiftebewijs. In beide gevallen wordt er bij schrapping een schrappingsattest toegestuurd per post.

Vaak gestelde vragen

Wat is een schrapping?

Een schrapping verwijdert uw kentekenplaat uit het voertuigenregister, dat door de DIV beheerd wordt. U hebt vanaf dan geen toelating meer om met dit kenteken op de openbare weg te rijden. Meer info kan u vinden op www.mobilit.belgium.be

Waarom is een correcte schrapping van belang?

U blijft verkeersbelasting betalen zolang uw plaat niet geschrapt is. In veel gevallen blijft ook uw verzekering verder lopen zolang uw plaat niet geschrapt is. En ook verkeersboetes voor overtredingen tot de dag van schrapping blijven ten uwen laste.

Welke plaat moet ik afgeven?

Enkel uw officiële plaat met DIV reliëfstempel (de “achterplaat”) moet binnengebracht worden. Op basis van een reproductie (de “voorplaat”) kan een plaat NIET geschrapt worden. Het heeft dan ook geen zin om een niet-officiële plaat binnen te brengen.

Waarom mag ik mijn plaat NIET verpakken?

Onverpakte platen worden automatisch en snel verwerkt.

Kan ik nog bij DIV terecht voor de schrapping van mijn kentekenplaat?

De DIV loketten voeren zelf geen schrappingen meer uit. U kan er enkel nog platen deponeren in de voorziene bussen.

Wordt mijn plaat sneller geschrapt als ik ze zelf naar DIV breng?

Neen, platen in de DIV bussen worden opgehaald voor latere centrale verwerking.

Krijg ik een afgiftebewijs als ik mijn plaat zelf naar de DIV breng?

Een plaat kan er enkel gedeponeerd worden in een speciale bus. U ontvangt hierbij geen afgiftebewijs. Wil u wel een afgiftebewijs, dan kan u uw plaat tegen vergoeding afgeven in een postkantoor.

Wat is het voordeel van een “afgiftebewijs kentekenplaat”?

Een standaard afgiftebewijs voor een zending zegt niets over de inhoud ervan. Het “afgiftebewijs kentekenplaat” daarentegen geeft u een formeel bewijsstuk dat u een specifieke kentekenplaat op een specifieke datum heeft afgegeven ter schrapping. U kan dit bewijs voorleggen in geval van betwisting, bijvoorbeeld over de schrappingsdatum. Dit kan van belang zijn voor uw verkeersbelasting of uw autoverzekering.

Mag ik andere documenten voor DIV met de plaat meegeven?

Andere documenten kan u best afzonderlijk naar DIV sturen.

Wanneer ontvang ik mijn schrappingsattest?

Na de effectieve schrapping ontvangt u een officieel schrappingsattest per post. Onverpakte platen worden het snelst verwerkt, meestal ontvangt u dan enkele dagen later al uw schrappingsattest.

Welke datum komt er op mijn schrappingsattest?

De datum op het schrappingsattest is de datum van schrapping uit het register der voertuigen. Bij afgifte in een postkantoor is dat de datum van afgifte. Bij deponeren in een DIV bus is dat de dag van lichting van de bus.

Ik heb na een week nog geen schrappingsattest ontvangen. Wat kan ik doen?

U kan via de website van DIV mobilit.belgium.be op elk moment nakijken wat de status van uw inschrijving is (volg de link “Waar is mijn plaat?” in de rubriek “Inschrijving van voertuigen” onder “Wegverkeer”). Is uw plaat geschrapt, dan zal u binnen enkele dagen uw schrappingsattest ontvangen. Is uw plaat nog niet geschrapt, of hebt u na enkele dagen nog geen schrappingsattest ontvangen, dan kan u contact opnemen met het bpost contact center (0800/96.005).

Ik heb specifieke vragen, waarop ik nog geen antwoord gevonden heb. Waar kan ik terecht?

U kan daarvoor terecht op het bpost contact center (0800/96.005).