Het zal vanaf 31/03/2020 niet langer mogelijk zijn om een te schrappen kentekenplaat in een DIV- antenne af te geven.

Waar een te schrappen kentekenplaat deponeren?

  • Aan het loket van een postkantoor of postpunt.
  • In een verzamelbox in sommige postkantoren, tijdens een langere tijdsspanne.

De officiële kentekenplaat (met DIV-zegel) moet onverpakt en niet geplooid worden gedeponeerd, zonder enig ander document.