Wie in onze afwezigheid met een schadegeval wordt geconfronteerd, kan uiteraard contact met ons opnemen via het mobiel nummer 0472/56 37 80.

Een schadeaangifte kan bij de meeste van onze partnermaatschappijen echter ook rechtstreeks. In dat geval wordtmeteen een expert aangesteld en kan doorgaans aleen idee gegeven van wie aansprakelijk is voor de geleden schade (in zoverre er een tegenpartij is natuurlijk).

In een nieuwe rubriek “Noodnummers”, die u hiernaast terugvindt, geven we een overzicht van die telefoonnummers.