Vanaf 2 september 2013 zal het inschrijvingsbewijs dat de DIV aflevert, uit twee identieke delen bestaan.
Elk deel zal apart moeten bijgehouden worden, één deel in het voertuig en één deel thuis.

De titularis moet bij ontvangst van het document beide delen van elkaar scheiden.
Beide delen samen zullen nodig zijn voor de verkoop, de inschrijving en de herinschrijving van een voertuig.                     

Bij verlies of diefstal van één van de twee delen, moet steeds een verklaring worden afgelegd bij de politie. Bij beschadiging, verlies of diefstal moet een nieuwe CIM worden aangevraagd.

Bij een periodieke keuring volstaat het deel “voertuig” want alle gegevens op het deel “thuis”en het deel “voertuig” zijn gelijk. Bij een keuring voor verkoop dienen de twee delen te worden voorgelegd.

Voor de aflevering wijzigt er in principe niet veel. Tegen betaling van 26 Euro (30 Euro indien ook een nieuwe plaat wordt afgeleverd) aan de postbode van bpost wordt het inschrijvingsbewijs overhandigd, enkel op het officieel adres van de aanvrager.

De nieuwe regelgeving is van toepassing op alle aanvragen van een inschrijvingsbewijs. Dus ook duplicaten en ook voor een adreswijziging.