Een rechtsbijstandsverzekering, hoe zit dat nu weer precies in mekaar?

Een rechtsbijstandsverzekering vergoedt geen schade op zich, maar verdedigt je of zorgt ervoor dat je je rechten kan doen gelden. De kans dat je ooit in een situatie verzeilt die je niet onder controle hebt, is immers reëel: slecht uitgevoerde werken door een hersteller, een ontslag dat je onrechtmatig lijkt, een ernstig ongeval waarin je slachtoffer bent, gerechtelijke vervolging voor feiten die je betwist…Allemaal situaties waarin je tegenstander best hardnekkig kan zijn. Je kunt dan rekenen op de hulp en interventie van je rechtsbijstandverzekering voor alle gevallen die in je polis zijn opgenomen. Vergeet dan vooral niet je verzekeraar onmiddellijk in te lichten zodat hij de zaak in handen kan nemen en je situatie volledig en aandachtig kan onderzoeken. Op basis van zijn ervaring, en behalve als een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, zal hij eerst proberen te komen tot een minnelijk akkoord. Dit is een akkoord waarin alle partijen zich kunnen vinden.
Voorkeur voor minnelijk akkoord
Indien mogelijk zal een rechtsbijstandsverzekeraar in de eerste plaats altijd op zoek gaan naar een minnelijk akkoord en in de meeste gevallen slaagt hij daar ook in. Niet alleen is dit de meest elegante weg om een geschil op te lossen, het bespaart daarnaast ook heel wat ten opzichte van een gerechtelijke procedure die lang aansleept, duur is en altijd sporen nalaat bij de partijen. Soms is de weg via het gerecht echter noodzakelijk, onvermijdbaar of zelfs wenselijk. Ook dan zal de rechtsbijstandsverzekeraar de erelonen op zich nemen van de advocaat die je zelf vrij kan kiezen.

Bron: ABCVerzekeringen