scooter

 

 

 

 

 

 

Vanaf 31 maart 2014 wordt de inschrijving van bromfietsen en lichte vierwielers verplicht. Deze voertuigen zullen een kentekenplaat krijgen met de volgende combinaties: 

Bromfietsen klasse A               S-AAA-111

Bromfietsen klasse B               S-BAA-111

Lichte vierwielers                     S-UAA-111

Bij de aankoop van een nieuw voertuig of van een tweedehands voertuig (dat al ingeschreven is geweest in België) ontvangt de aankoper een aanvraagformulier voor inschrijving waarop de gegevens van het voertuig worden afgedrukt. De inschrijving van deze bromfietsen via het internetsysteem WebDIV zal mogelijk zijn voor zover de voertuigen op voorhand geregistreerd zijn in de databases van de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) door de constructeurs of invoerders.

De prijs van de kentekenplaat samen met het kentekenbewijs is 30 euro net zoals bij de andere voertuigen. Dit bedrag wordt contant aan de postbode betaald bij aflevering.

Wanneer enkel een kentekenbewijs wordt gevraagd bij de inschrijving van een volgende bromfiets waarvoor men al een kentekenplaat bezit, is de prijs 26 euro.

Op maandag 31 maart 2014 wordt de inschrijving van nieuwe bromfietsen en lichte vierwielers (de zogenaamde brommobielen) verplicht. Concreet gaat het om die voertuigen die in het Koninklijk Besluit van 10 oktober 1974 als motorvoertuigen worden gedefinieerd. Ook de Europese wetgeving speelt bij de bepaling van de categorieën een rol, met name de Richtlijn 2002/24/EG en Verordening 168/2013/EU. In technische termen gaat het om de voertuigen van categorie L1e (lichte gemotoriseerde voertuigen op 2 wielen), L2e (lichte gemotoriseerde voertuigen op 3 wielen)  en L6e (lichte gemotoriseerde voertuigen op 4 wielen) of nog:

Bromfietsen: voertuigen op 2 of 3 wielen met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50cc bedraagt met een maximumsnelheid van 45 km/u

Vierwielers – brommobielen: voertuigen waarvan de massa onbelast minder dan 350kg bedraagt, een maximumsnelheid van 45 km/u en een netto maximumvermogen van 4 Kw.

Uitgesloten categorieën: rijwielen voorzien van een elektrische hulpmotor voor trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer de bestuurder ophoudt met trappen ,voertuigen bestemd voor gebruik door lichamelijk gehandicapten, zelfbalancerende voertuigen (segway’s), elektrische autopeds, mini-motoren (pocket-bikes).

In de eerste fase, die van start gaat op 31 maart, wordt de inschrijving geregeld bij de aankoop van de bromfietsen of lichte vierwielers, zowel voor nieuwe als voor tweedehandsvoertuigen die al in België of in het buitenland zijn ingeschreven. Het is de datum van de factuur (ten vroegste 31 maart 2014) die doorslaggevend is voor de verplichting om het voertuig in te schrijven. Een eventuele bestelbon wordt niet in rekening genomen. De koper zal dan bij de aankoop een aanvraagformulier tot inschrijving ontvangen en moet hiermee dezelfde inschrijvingsprocedure als voor andere voertuigen doorlopen.

Bij voorkeur zal zijn verzekeringsmakelaar de inschrijving online doen via de WebDIV-applicatie. Voorwaarde is dat het het voertuig geregistreerd is (gepreregistreerd) in de databases van de DIV en mogelijk is dit voor de voertuigen die in stock staan op dit moment nog niet gebeurd of hebben de constructeur of invoerder nog geen vergunning aangevraagd bij de douane om deze preregistratie te mogen uitvoeren. In beide gevallen kan de nieuwe eigenaar zich aanbieden aan één van de vele DIV-antennes om zijn inschrijving in te dienen of ze via bpost overmaken. Uw verzekeringsmakelaar of verzekeraar zal u hierbij raad kunnen geven.

In een later stadium zullen de andere voertuigen geregulariseerd worden zodat op middellange termijn alle bromfietsen en lichte vierwielers van een kentekenplaat zullen voorzien zijn.

“Het is essentieel dat ieder voertuig dat zich op de openbare weg begeeft, kan geïdentificeerd worden,” zegt de staatssecretaris voor Mobiliteit, “Dit is nu het geval en daar ben ik blij om. Het is een nieuwe, belangrijke stap in ons streven naar meer verkeersveiligheid.”

Meer informatie vindt u op www.mobilit.belgium.be.

bron: FOD Mobiliteit & Vervoer