Vanaf 7 maart 2018 werd een nieuwe reservatieprocedure voor een gepersonaliseerde kentekenplaat opgestart.De aanvraag kan eenvoudig en rechtstreeks via de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer worden ingediend.

Aanvraagprocedure
1. De titularis of zijn mandataris kijkt op de website, rubriek “mijn voertuig, mijn plaat” of de gewenste combinatie mogelijk is en of ze nog beschikbaar is.

2. Indien ja, vult hij het onlineformulier voor aanvraag van een gepersonaliseerde kentekenplaat in.

3. De DIV onderzoekt of de gevraagde combinatie goedgekeurd of afgekeurd wordt.

4. Indien de aanvraag geweigerd wordt, wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gebracht via mail.

5. Indien de gevraagde combinatie goedgekeurd wordt, wordt de aanvrager per mail uitgenodigd om de vereiste betaling uit te voeren (overschrijving met gestructureerde mededeling). Het bedrag moet binnen 10 dagen gestort worden om de reservatie te bevestigen. De gevraagde combinatie wordt voor een periode van 5 maanden gereserveerd. Na deze termijn wordt de reservatie automatisch geannuleerd, zonder enige terugbetaling van het gestorte bedrag. De status van een aanvraag voor een gepersonaliseerde kentekenplaat kan op de website worden geraadpleegd.

6. De verzekeraar moet de inschrijving van een voertuig onder de gepersonaliseerde combinatie en op naam van de titularis binnen de 5 maanden via WebDIV aanvragen.

Retributie

Voor de reservering van een kentekenplaat met een gepersonaliseerd opschrift zal een retributie gevraagd worden van € 1.000. Bovenop het bedrag dient ook nog de retributie (€ 30) voor de productie en aflevering van de kentekenplaat via bpost betaald te worden.

Opmerkingen

Indien de titularis reeds in het bezit is van een gepersonaliseerde kentekenplaat beginnend met index “9”, moet hij – gratis – een nieuwe kentekenplaat zonder index “9” reserveren.

Twee gevallen zijn mogelijk:
• dezelfde combinatie zonder “9” is beschikbaar. Deze wordt automatisch gereserveerd voor dezelfde titularis.
• dezelfde combinatie zonder “9” is niet beschikbaar: de titularis kan dus een nieuwe combinatie kiezen. In dit geval, kan de reservatie niet online gebeuren. Het reservatieformulier moet afgegeven worden in een DIV- antenne. De inschrijving onder de gereserveerde kentekenplaat kan vervolgens onmiddellijk uitgevoerd worden (op basis van een formulier aanvraag tot inschrijving).
Opgelet! De kentekenplaat beginnend met index “9” moet geschrapt worden.

De personalisatie is eveneens toegelaten voor aanhangwagens, motorfietsen en oldtimers. De identificatie als oldtimer gebeurt door middel van een vignet “O” dat op de kentekenplaat onder de reliëfstempel van de DIV geplaatst wordt. De inschrijving van gebruikte aanhangwagens, gebruikte motorfietsen en oldtimervoertuigen is niet mogelijk via WebDIV.

Er is geen personalisatie mogelijk voor bromfietsen, lichte vierwielers, taxi’s, verhuurwagens met bestuurder, commerciële kentekenplaten, land- en bosbouwtractoren, kentekenplaten van tijdelijke duur en transitplaten.”