fietshelm

 

 

 

 

Als fietser of voetganger ben je kwetsbaar in het verkeer. Motorvoertuigen zijn groter, zwaarder en overheersend. Als het tot een aanrijding komt met een motorvoertuig zijn de lichamelijke gevolgen dikwijls zwaar.

Daarom word je als fietser of voetganger als “zwakke weggebruiker” aanzien. Ook als passagier val je in deze categorie.

Artikel 29bis van de wet van 21/11/1989 biedt deze zwakke weggebruiker extra bescherming. Bij een ongeval moet de verzekeraar van het voertuig de lichamelijke en kledijschade aan de zwakke weggebruiker betalen, en dat staat los van aansprakelijkheid.

Het maakt dus niet uit wie er een fout maakt waardoor het ongeval gebeurt ; als fietser, voetganger of passagier word je sowieso vergoed. Er is dus ook vergoeding als je “in fout” bent, bijv. als je geen voorrang hebt gegeven. Daarop is er één uitzondering : als je het ongeval bewust hebt veroorzaakt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet het wel gaan om een verkeersongeval waarbij een motorvoertuig betrokken is. Dat mag heel ruim geïnterpreteerd worden : het volstaat dat het motorvoertuig een rol heeft gespeeld in het ontstaan van het ongeval, op welke manier ook. Dat kan dus ook een geparkeerd voertuig zijn of een voertuig waarvoor je moet uitwijken om een aanrijding te vermijden.

Een aanrijding tussen een voetganger en een fietser of tussen fietsers voldoet niet aan de voorwaarde.

De schade die wordt vergoed, is

  1. de lichamelijke schade (fysiek en moreel) inclusief de medische kosten;
  2. de kledijschade inclusief zgn. functionele prothesen zoals bril, hoorapparaat of gebit.

Andere materiële schade zoals de schade aan de fiets wordt alleen vergoed als kan aangetoond worden dat de bestuurder van het voertuig aansprakelijk is. Om die schade vergoed te krijgen, is de aansprakelijkheidskwestie dus van belang.

De wettelijke bescherming als zwakke weggebruiker sluit niet uit dat je aansprakelijk kan gesteld worden voor de schade van de bestuurder of eigenaar van het motorvoertuig.

Als je in fout bent, zal je aangesproken worden om de schade van de tegenpartij te vergoeden. Als je familiaal verzekerd bent, moet je dan enkel de contractuele vrijstelling of franchise dragen.

De automatische vergoeding door de BA-verzekering van het voertuig betrokken in het ongeval is geen vrijgeleide om een roekeloze weggebruiker te zijn.

Voorzichtig en correct deelnemen aan het verkeer is de beste manier om veilig thuis te komen.