Stel, je bent op zoek naar een nieuwe handtas en besluit online een kijkje te nemen. Na wat gesurf kom je terecht op een website, die handtassen van Chanel verkoopt. Je bent helemaal in de wolken als je vaststelt dat de site een actie houdt en hierdoor de handtassen aan extreem lage prijzen kan aanbieden. Je betaalt en wacht in spanning af. Enkele weken later krijg je een bericht van de douane dat je pronkstuk is tegengehouden op verdenking van namaak.

Deze situatie komt helaas vaker voor dan je zou denken. Hoewel je te goeder trouw de goederen online kocht, neemt de douane de namaakgoederen in beslag en loop je de kans een vergoeding te moeten betalen aan de merkhouder.

Kan je hier dan niets tegen ondernemen?

Wij geven je alvast enkele tips om dergelijke situaties te vermijden en bekijken bovendien wat je kan doen als je je toch in zo’n situatie bevindt.

Beter voorkomen!
Er zijn gelukkig enkele trucs om namaakproducten te herkennen.

Zo kan je ervanuit gaan dat een aanbieding te mooi is om waar te zijn wanneer de goederen voor een abnormaal lage prijs worden aangeboden.

Ook slechte kwaliteit en afwerking van het product, ongewone verkooppunten, verkoop in het zwart of spelfouten op de verpakking en de handleiding doen vermoeden dat je te maken hebt met een namaakproduct. De namaakmarkt evolueert helaas mee met de tijd. Namaakwebsites gaan er steeds professioneler en realistischer uitzien. Bovendien gaan de prijzen steeds minder verschillen met de prijzen voor het originele goed. Daarom is het handig om de contactgegevens van de onderneming na te gaan. Een andere optie is om online op zoek te gaan naar ervaringen van andere consumenten.

Tot slot kan je nog het officieel certificaat van de website opvragen. Dit doe je door bovenaan de adresbalk te klikken op het hangsloticoontje. Steeds meer komt het voor dat namaakproducten via sociale media zoals Facebook en Instagram worden aangeboden. Via sociale media is het immers eenvoudiger voor een malafide verkoper om een vertrouwensband te creëren met zijn slachtoffer.

Toch genezen?
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen kan het zijn dat je product alsnog namaak blijkt te zijn. Dit product zal dan door de douane worden tegengehouden. Omdat namaak illegaal is, zal de douane het product vernietigen. Je zal als koper van het goed een schrijven van de douane ontvangen waarin wordt meegedeeld dat het aangekochte product namaak is. De douane zal vervolgens enkele gegevens opvragen onder meer de plaats van aankoop en het aankoopbedrag. Je krijgt wel steeds de kans om een protest aan te tekenen tegen de beslissing van de douane alvorens het product vernietigd wordt. Als je kan aantonen dat het niet gaat om namaak, zal het product uiteraard niet vernietigd worden.

Het kwaadwillig importen van namaak kan worden bestraft met een gevangenisstraf van 3 maanden tot 3 jaar, een geldboete van € 500 tot € 500.000 en de verbeurdverklaring en vernietiging van de goederen. Zolang je kan aantonen dat je te goeder trouw handelt, hoef je je normalerwijze geen zorgen te maken.

De douane moet de merkhouder inlichten van de invoer van het namaakproduct. Deze merkhouder kan dan, eventueel via een tussenpersoon, een brief sturen voor de betaling van een som tot vergoeding van de opgelopen schade. Voor de merkhouder is het irrelevant of je al dan niet te goeder trouw het product aankocht. Voor de merkhouder volstaat het om aan te tonen dat het merk schade leed ten gevolge van de invoer van het namaakproduct.

Als koper van het goed kan je mogelijks deze kosten trachten terug te vorderen van de verkoper. De slaagkansen hiervan zijn eerder gering omdat bij onlineaankopen de werkelijke verkoper vaak onbekend is.

Wij raden wel aan nooit zomaar in te gaan op de vraag tot vergoeding van een merkhouder of documenten te ondertekenen. De merkhouder moet immers altijd zijn schade te bewijzen.

Bron: Euromex