Wie schade of ongemak heeft ondervonden door de brand in de hoogspanningscabine in de Populierenlaan op 29 januari kan een ongemakkenvergoeding verkrijgen van Eandis. Wie hierdoor schade heeft geleden kan ook een schadevergoeding krijgen. Belangrijk is wel dat klanten die zelf aanvragen.

Begin week was er een stroompanne in de omgeving van de Populierenlaan. Oorzaak was een brand in de hoogspanningscabine in deze straat. Deze panne veroorzaakte hinder voor een aantal inwoners. Het ging om een uitzonderlijk incident, dat zich gelukkig maar om de zoveel jaar voordoet. De getroffen inwoners hebben recht op een ongemakkenvergoeding (de zogenaamde ‘forfaitaire vergoeding’) indien de elektriciteitstoevoer meer dan 4 uur was onderbroken. Voor huishoudelijke klanten op laagspanning bedraagt die 35 euro voor de eerste 4 uur onderbreking, + 20 euro per 4 uur extra onderbreking.

Aanvraag indienen kan het makkelijkst online, via de link: https://klachten.eandis.be. Klanten kunnen ook bellen naar de klantendienst (078 35 35 34) of een klantenkantoor van Eandis binnenstappen om de aanvraag te doen.

Wie een schadedossier wil indienen voor schade aan elektriciteitstoestellen, waarbij de werkelijk geleden dient bewezen, kan dat ook doen via https://klachten.eandis.be, of via de andere kanalen die we al vermeldden.

Bron: Informatiedienst gemeente Bredene