Binnenkort bent u beter beschermd bij bouwfouten aan uw woning. Niet alleen architecten moeten hun beroepsaansprakelijkheid verzekeren, ook voor andere dienstverleners in de bouw is dat straks verplicht. Verandert er iets voor u?

Het wetsvoorstel, dat eind april werd goedgekeurd in de Kamer, zou op 1 juli van kracht worden. De nieuwe wet vormt een aanvulling op de wetPeeters-Borsus, die al sinds juli vorig jaar in voege is. Voor die wet van kracht werd, moesten enkel architecten hun beroepsaansprakelijkheid en tienjarige aansprakelijkheid verzekeren. ‘Architecten zijn deontologisch verplicht zich voor alle soorten gebouwen te verzekeren. Niet alleen voor gebouwen die voor bewoning bestemd zijn, maar ook bijvoorbeeld voor kantoren of ziekenhuizen’, zegt Kati Lamens, de voorzitter van de architectenfederatie NAV.

‘Architecten zijn historisch gezien deontologisch verplicht zich te verzekeren voor fouten bij de uitvoering van hun taak. Sinds 2007 zijn ze ook wettelijk verplicht zich te verzekeren’, zegt advocaat Frank Burssens, specialist vastgoed- en bouwrecht bij Everest Law.

Dat hield evenwel een ongelijkheid in tegenover aannemers. Zij waren namelijk niet wettelijk verplicht zich te verzekeren, hoewel die verplichting soms contractueel bestond. ‘De wet-Peeters-Borsus werkt de discriminatie over de verzekeringsplicht tussen architecten en aannemers deels weg’, aldus Lamens. Sinds juli 2018 moeten aannemers verplicht een verzekering afsluiten voor hun tienjarige aansprakelijkheid. Wat valt daaronder? ‘Ernstige gebreken die een bedreiging vormen voor de stabiliteit en de stevigheid van een gebouw. Dat zijn bijvoorbeeld gebrekkige funderingen, de doorbuiging van welfsels met scheurvorming, onvoldoende wapening van het beton of ernstige waterinfiltraties’, zegt advocaat Ludo Ockier, specialist bouwrecht bij Ockier Advocaten.

Let wel: aannemers moeten zich niet verzekeren voor kleinere gebreken en de verzekering is alleen verplicht voor de bouw of de renovatie van een woning of appartement, niet bij het bouwen van wegen of bruggen.

De nieuwe wet veralgemeent de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouw.

Behalve een aannemer en een architect wordt een bouwheer ook geconfronteerd met andere spelers zoals een energiedeskundige of een stabiliteitsingenieur. Voor sommigen bestond een wettelijke verzekeringsplicht, voor anderen niet. Vandaar het wetsvoorstel dat de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering veralgemeent. De nieuwe wet verplicht alle intellectuele beroepen in de bouwsector hun beroepsaansprakelijkheid te verzekeren. Het gaat om fouten die ze maken bij het uitoefenen van hun beroep, met uitzondering van gebreken die onder de tienjarige aansprakelijkheid vallen. Wat is bijvoorbeeld verzekerd? Een vergissing in de opmeting van een terrein door de landmeter-expert of een vergissing in het energieprestatiecertificaat. ‘Of een studiebureau dat zich bezighoudt met de koeling, verwarming en ventilatie van een gebouw, en waarbij door overdimensionering een te zware installatie wordt geplaatst waardoor meer energie wordt verbruikt dan nodig’, aldus Burssens. ‘De nieuwe wet beperkt zich overigens niet tot woningen, maar geldt voor alle bouwwerken’, zegt de advocaat.

Niet dralen

De twee wetten moeten de bouwlustige consument beter beschermen. Wat als u een gebrek aan uw woning vaststelt? ‘Wij raden altijd aan te blijven communiceren en te bekijken of de zaken minnelijk geregeld kunnen worden, in plaats van een juridische procedureslag te starten’, zegt Lamens. ‘Spreek uw architect dus aan als zich een probleem voordoet. Bouwen blijft handwerk, waarbij u ervan mag uitgaan dat iedereen te goeder trouw handelt om een project tot een goed einde te brengen. U kunt dan samen naar een oplossing zoeken. Als die oplossing kosten met zich meebrengen, moet uitgeklaard worden wie het gebrek veroorzaakte.’

Draal ook niet als u een probleem vaststelt. ‘Niet alle gebreken vallen onder de tienjarige aansprakelijkheid’, zegt Ockier. ‘Daarom is het zaak snel vast te stellen om welk soort probleem het gaat en binnen welke termijn u actie moet ondernemen.’

Weet dat de (tienjarige) aansprakelijkheid ook meegaat bij een verkoop van het vastgoed. ‘Als u twee jaar geleden een huis liet bouwen en dat verkoopt, zal de notaris erop moeten toezien dat de woning gedekt is door een verzekering’, zegt Burssens.

Bron: De Tijd.