Tal van experten waarschuwen voor de impact van de corona-crisis op onze mentale gezondheid. Vooral de lockdownmaatregelen kunnen ertoe leiden dat steeds meer mensen zich eenzaam voelen. Nu dit thema voor veel mensen zeer tastbaar is geworden, willen AG en een aantal hulporganisaties, verenigd in het platform ‘AllenTegenEenzaamheid.be‘, deze stijgende aandacht aangrijpen om de strijd tegen de oprukkende vereenzaming aan te gaan. Een eerste initiatief is een door AG ontwikkeld webplatform waarop vraag en aanbod van hulporganisaties en vrijwilligers die zich willen inzetten op elkaar kunnen worden afgestemd. De verzekeraar lanceert meteen ook een oproep aan alle burgers om ook een steentje bij te dragen in de strijd tegen eenzaamheid. Vaak kan dit al via kleine gebaren en in eigen omgeving.

Taboe doorbreken

Iedereen heeft weleens te maken met gevoelens van eenzaamheid. Zo bleek uit eerder onderzoek dat al vóór de gezondheidscrisis maar liefst 46% van alle Belgen zich soms tot altijd eenzaam voelt. Voor Belgen tussen 20 en 34 jaar is dat zelfs bijna 60%.
Voor sommige mensen is eenzaamheid echter ook een chronische geestestoestand geworden die mentale maar ook fysieke gezondheidsproblemen veroorzaakt. Toch blijft het een sociaal verschijnsel dat nog al te vaak onzichtbaar leeft in onze maatschappij.
 

Dirk De Wachter, psychiater:
Een gevoel van eenzaamheid is soms onvermijdelijk en eigen aan de mens. Het is de motor van het verlangen naar de ander. In de ‘allenigheid’ kunnen wij lenig bestaan tussen autonomie en verbinding. Juist de verbinding moet een belangrijk aandachtpunt blijven n deze precaire tijden.


Mensen die zich eenzaam voelen, komen er zelden mee naar buiten omdat er nog steeds een taboe heerst rond het onderwerp. Daardoor ervaren ze de drempel om hulp te vragen als erg hoog. De gezondheidscrisis heeft echter niemand gespaard van gevoelens van eenzaamheid. Deze bewustwording in onze samenleving wil AllenTegenEenzaamheid.be nu inzetten om zo meer mensen te mobiliseren rond deze problematiek.