Vorige week werd in de pers gewag gemaakt van een nieuwe ingreep ináhet pensioensparen door de regering. Meer bepaald de vervroegde inningávan een deel van de taks kwam ter tafel. Beroepsvereniging Assuralia lichtte deze week een en ander toe.

Ter informatieve titel vindt u hieronder het persbericht van Assuralia terug. Dit persbericht werd verstuurd naar aanleiding van deáin de media verspreide informatie.

“Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, betreurt de onjuiste informatie die aanleiding heeft gegeven tot een verkeerde voorstelling van het effect van de anticipatieve heffing van de taks op het pensioensparen in sommige media.

De maatregel waarbij de regering een deel van de taks op de tegoeden die in het kader van het pensioensparen aangelegd zijn vroeger int, komt neer op een blanco-operatie voor de verzekerde. Het gaat met name om de tegoeden die gevormd zijn met de
premies van voor 1993: hiervoor gold een aanslagvoet van 16,5 % bij het bereiken van de leeftijd van 60 jaar. Voor de tegoeden die met latere premies zijn gevormd, geldt een aanslagvoet van 10 % op
60-jarige leeftijd.

Door nu reeds de 6,5 % te innen, die het verschil uitmaken tussen beide aanslagvoeten, slaagt de regering er in haar begrotingsobjectieven te halen. Het feit dat de verdere aangroei van de tegoeden later niet meer Ó 6,5 % belast wordt, compenseert het feit dat die belasting vroeger ge´nd wordt. Tegelijkertijd wordt het voor de burger eenvoudiger: na de inning van de kwestieuze 6,5 % vormen de premies van vˇˇr en sinds 1993 een geheel dat op 60 jaar aan 10% belast wordt.”