“Ik had een ongeval in Spanje. Een Spanjaard die achter mij aan reed is op mijn wagen gebotst bij een zebrapad terwijl er voetgangers overstaken, met blikschade tot gevolg. Maar de weg naar het strand vragen in het Spaans is heel wat anders dan een gesprek over een autoschade. Hoe zorg ik ervoor dat mijn schade vergoed wordt?”

Om te beginnen is deze vraag een uitgelezen gelegenheid om het belang van het Europese aanrijdingsformulier te benadrukken. Dat formulier is in elke lidstaat van de Europese Unie identiek opgesteld zodat de taalproblemen tot een minimum beperkt kunnen worden. Bovendien is het Europees aanrijdingsformulier niet alleen belangrijk wanneer er geen politie aan te pas komt. Zelfs indien een PV wordt opgesteld, is een ingevuld en ondertekend formulier van essentieel belang voor een snelle afhandeling van de schaderegelingen. In binnen- én buitenland!

Maar inderdaad kan een aanrijding in het buitenland – al was het maar omwille van het taalverschil – hoe dan ook voor een behoorlijke portie zenuwen zorgen. Gelukkig is het sinds enkele jaren mogelijk om schade die u in een ander EU-land geleden heeft in eigen land – en dus in uw eigen taal – te verhalen. Alle verzekeraars in de Europese Unie hebben immers een vertegenwoordiger in elk land.

Als de andere bestuurder aansprakelijk was – en dat was hij normaliter in bovengenoemd geval – kan u terecht bij de vertegenwoordiger van zijn verzekeraar. U stuurt, desgevallend met de hulp van uw rechtsbijstandverzekeraar, die vertegenwoordiger een brief waarin u uitlegt waarom de ander aansprakelijk is, samen met het Europese schadeformulier en de namen en adressen van eventuele getuigen. Indien u geen rechtsbijstandverzekering heeft waarop u beroep kan doen, kan u zich richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds om de gegevens van de vertegenwoordigende maatschappij te bekomen.