brommer

Mijn broer heeft zijn bromfiets opgefokt. Kan hij in de problemen komen met zijn verzekering als hij een ongeval veroorzaakt?

Ja. Naast het feit dat dit gewoonweg illegaal is en kan bestraft worden met boetes, heeft het opfokken van een brommer ook ernstige gevolgen op verzekeringsvlak.

Wie met een bromfiets wil rijden, moet die verzekeren voor de schade die hij ermee kan toebrengen aan anderen door daarvoor een BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) Motorrijtuigenverzekering aan te gaan, beter gekend als de autoverzekering.

De verzekeraar mag in bepaalde gevallen de schadevergoedingen die hij heeft uitbetaald aan de slachtoffers terugeisen. Die situaties moeten duidelijk omschreven worden in de polisvoorwaarden.

Wanneer je broer zijn bromfiets opfokt, komt het vermogen niet meer overeen met wat hij meedeelde aan zijn verzekeraar toen hij zijn verzekering aanging. Met andere woorden: hij verzwijgt met opzet het correcte vermogen van zijn bromfiets. Wie met opzet iets verzwijgt of foutief meedeelt aan de verzekeraar, bijvoorbeeld om de premie te beperken, loopt dus het risico de schadevergoeding te moeten terugbetalen als hij een ongeval veroorzaakt.

De verzekeraar heeft namelijk in zo’n geval het recht om alle bedragen die hij aan de slachtoffers heeft betaald van jouw broer terug te eisen. De verzekeraar moet dan wel bewijzen dat jouw broer met opzet het vermogen foutief meedeelde.

Loop dit risico dus niet! Laat een bromfiets zoals hij in zijn oorspronkelijke staat is en deel alle relevante informatie steeds aan ons mee.

(bron: Assuralia)