CEN_Zoomit_Flash_0900dfde804c6a23

Zoomit is een gloednieuwe service in Centea-Online. Via Zoomit kunt u documenten waaraan financiŽle transacties gekoppeld zijn, zoals gedomicilieerde facturen, creditnota’s en loonbriefjes, op een beveiligde wijze raadplegen.

Het gebruik van Zoomit is gratis en uiterst eenvoudig.

Hoe krijgt u toegang tot Zoomit?

U vindt Zoomit in Centea-Online onderaan bij de basistransacties. Bij het eerste gebruik vraagt het systeem u om een handtekening (met de kaartlezer) ter instemming met de bijzondere voorwaarden van Zoomit.

Hoe werkt Zoomit?

Zoomit werd samen met Isabel NV door de grote Belgische banken ontwikkeld. Om de Zoomit-dienst te kunnen aanbieden werken verschillende partijen samen:

  • de verzenders, uitgevers van documenten: zij bieden documenten elektronisch aan in Zoomit;
  • Centea en de belangrijkste andere Belgische banken: zij integreren Zoomit in hun toepassingen voor internetbankieren;
  • Isabel NV ď Zoomit: ontwikkelt de dienst en stelt die ter beschikking van alle betrokken partijen.

Als Centea-Online-abonnee kiest u zelf of u al dan niet gebruik maakt van Zoomit en van welke verzenders u documenten elektronisch wilt krijgen. Dankzij het unieke concept van Zoomit zijn de privacyrechten van de Zoomit-gebruikers gegarandeerd. Want met Zoomit worden uw documenten niet rondgestuurd. Zoomit bewaart voor elk elektronisch document alleen de vindplaats. De documenten zelf worden opgeslagen door de verzender. Centea noch Isabel NV kan de documenten van de gebruikers inkijken.

Bij het accepteren van een afzender wordt gecontroleerd of u wel de geadresseerde bent van de documenten. Immers, het is niet omdat u toegang hebt tot de rekeninginformatie van de zichtrekening, dat u ook toegang kan krijgen tot de elektronische documenten die horen bij verrichtingen op deze rekening. Bijkomend kan de geadresseerde van het document per verzender toegang verlenen aan de andere mensen die toegang hebben tot de rekeninginformatie van bijhorende zichtrekening. Dit is erg handig als u een gemeenschappelijke zichtrekening hebt waarnaar zowel documenten geadresseerd aan uzelf als aan uw partner verzonden worden.

Als u dit wenst wordt u via e-mail verwittigd als er een nieuwe loonbon of factuur voor u is. Maar u ziet dit ook in Centea-Online bij de Rekeninginformatie als er een cijfer voor het Z-icoontje staat. Als er te betalen facturen zijn van geaccepteerde afzenders tonen we een boodschap boven het overschrijvingsscherm.

Voordelen

EfficiŽntie

  • U hebt rechtstreeks toegang tot uw facturen of loonbrieven. Op die manier verliest u geen tijd meer met snuffelen in paperassen of het registreren en bijhouden van wachtwoorden op websites van de verschillende leveranciers.
  • U ontvangt de documenten enkele dagen vroeger dan voorheen.
  • U betaalt in een klik. U hoeft de gegevens, zoals het rekeningnummer van de begunstigde, het bedrag en de mededeling niet meer zelf in te vullen. Foutjes zijn uitgesloten.
  • U wordt automatisch op de hoogte gebracht wanneer er een nieuw document voor u is : in Centea-Online of via e-mail, als u dit wenst.

Veiligheid

U kunt uw documenten raadplegen via de uiterst beveiligde toepassing voor internetbankieren. Geen gedoe met extra identificatiecodes en wachtwoorden op de website van uw telefoonoperator, gsm-operator, elektriciteitsleverancier, het interimbureau, enz. U vindt al de informatie voortaan mooi bij mekaar in de toepassing waarmee u ook de betalingen doet: Centea-Online.

Milieubescherming

Centea ondertekende het FSC-convenant (Forest Stewardship Council), waarin we ons engageren tot:

  • het tegengaan van papierverspilling
  • het gebruik van gerecycleerd papier
  • het gebruik van papier met nieuwe vezels afkomstig van verantwoord bosbeheer (FSC- gecertificeerd).

Ook Zoomit draagt hiertoe bij. Want met Zoomit zijn papieren documenten in een enveloppe verleden tijd. Er moeten minder bomen worden omgehakt. En minder transport leidt tot een daling van de CO2. Zo gaan we ook het broeikaseffect tegen. Fijn voor de natuur.

Zie ook: Op www.zoomit.be vindt u nog bijkomende informatie over deze nieuwe service.