BEG441T_050310

De regering heeft besloten het nieuw model van kentekens volgens Europese normen in gebruik te nemen. De maatregel gaat in op 15 november en zal gepaard gaan met wijzigingen in de afleveringsprocedure van de platen.

De nieuwe nummerplaten zullen 7 robijnrode karakters bevatten op een witte achtergrond. Uitzonderingen zullen er nog enkel zijn voor transitplaten (witte letters op rode achtergrond) en commerciële platen (groene letters op een witte achtergrond).

De nieuwe kentekens zullen een bijkomende beveiliging krijgen, met name een visuele veiligheidsdraad die ingewerkt is in de plaat. Deze moet vervalsing tegengaan. Daarnaast zullen de huidige stempel “C/V” en de watermerken “Belgische Leeuw” en “DIV” blijven bestaan.

De reproductieplaat, die vooraan het voertuig komt, zal eveneens aan een strengere reglementering onderworpen worden om de kwaliteit ervan te bevorderen en flitsen vooraan mogelijk te maken.

Het formaat van de nummerplaat zal altijd 7 karakters voorzien, met name: een indexcijfer van 1 tot met 7, te beginnen met 1, gevolgd door 3 letters en drie cijfers (bvb. 1ABC123). Wanneer alle combinaties opgebruikt zijn, wordt overgegaan naar indexcijfer 2, enz. Pas wanneer de indexreeks 7 is opgebruikt (bvb. 7YZZ999), zal teruggekeerd worden naar indexcijfer 1 om op dezelfde wijze alle combinaties van 3 cijfers en 3 letters te gebruiken (bvb. 1123ABC).

De procedure van aflevering van de kentekenplaten en -bewijzen zal overgedragen worden aan een concessionaris, die intussen gekend is als SPEOS, dochtermaatschappij van De Post. Deze concessionaris zal instaan voor het drukken van de kentekenbewijzen, de aflevering ervan samen met de plaat en het beheer van alle mogelijke berichten (zoals de schrappingen). De loketten van de DIV zullen dus geen nummerplaten meer afleveren, alleen nog aanvragen ontvangen en behandelen.

De aflevering is betalend (cash on delivery) en zal 20 EUR bedragen (ten voordele van de concessionaris). Wie een persoonlijke plaat aanvraagt, zal hiervoor 1.000 EUR betalen. Wie zijn oude nummerplaat wenst te behouden, weliswaar aangepast aan de nieuwe normen (met indexcijfer), zal eveneens 1.000 EUR betalen.

Het afleveren van alleen het kentekenbewijs zal via normale postverzending gebeuren. De inlevering van de oude plaats is verplicht en zal opgevolgd worden. De concessionaris zal instaan voor de verzending ervan naar DIV.

De aanvrager tenslotte krijgt verschillende keuzemogelijkheden. Hij zal kunnen kiezen tussen 2 formaten van kentekenplaten: de normale rechthoekige platen of de meer vierkante platen, die verplicht gebruikt worden bij motorrijwielen of doorgaans in zwang zijn bij jeepvoertuigen.

De aanvrager zal de nummerplaat afgeleverd krijgen op zijn adres, op een ander adres of op een afhaalpunt van de concessionaris. Hij zal mits bijbetaling de plaat sneller geleverd krijgen.

(bron Assurinfo, de nieuwsbrief van Assuralia)

Meer info? Stuur een mail met uw vragen naar kenteken@centea-bredene.com.