Untitled document    

Op 1 maart is een Koninklijk Besluit verschenen dat vanaf die datum de wet op de natuurrampen van 17/09/2005 in voege stelt. Door aan elke brandverzekering eenvoudige risico's verplicht de waarborg Natuurrampen toe te voegen, wil de overheid de slachtoffers van een natuurramp beter en sneller vergoeden en de financiering ervan solidair spreiden over de hele bevolking.

De wet op de natuurrampen omschrijft de minimale dekking waaraan de waarborg Natuurrampen moet voldoen. Deze verzekert de risico's Overstroming, Aardbeving, Overlopen of opstuwing van openbare riolen en Aardverschuiving of grondverzakking.

Deze minimale dekking moet verplicht worden toegevoegd aan alle nieuwe brandpolissen eenvoudige risico's vanaf 1 maart 2006 en aan de lopende contracten op de jaarvervaldag. Indien u dit wenst, kan deze dekking ook onmiddellijk toegevoegd worden.

De verzekeraars bepalen onafhankelijk de bijpremie die zij vragen voor deze uitbreiding. Om te vermijden dat klanten in hoogrisicogebieden een te hoge premie zouden moeten betalen, werd, naar analogie met de autoverzekering, een solidariteit tussen alle verzekerden ingevoerd via het Tariferingsbureau, waaraan alle brandverzekeraars bijdragen. Het tarief dat het Tariferingsbureau hanteert bedraagt 0,90 promille (zonder taksen) met een vrijstelling van 610 EUR per schadegeval (aan index consumptieprijzen 119,64 = 1.011,16 EUR aan index 198,32 van 02/2006).

De belangrijkste brandverzekeraars hebben intussen ook beslist aan de wettelijke waarborg een aantal interessante waarborguitbreidingen toe te voegen. Daaronder vallen dan bijvoorbeeld de dekking van schade door waterstromen ten gevolge van uitzonderlijke neerslag (zonder dat dit in verband staat met het overlopen van openbare rioleringen), de dekking van gebouwen in opbouw, verbouwing of herstelling, tuinhuisjes, schuurtjes, berghokken, afsluitingen, terrassen en binnenplaatsen,… Sommige passen ook een lagere franchise toe en/of baseren zich op unieke Natuurrampen-kaarten waardoor een nauwkeurige segmentatie (tot op huisnummerniveau) kan doorgevoerd worden en u als verzekerde zeker bent altijd een correcte premie te betalen.

Voor meer inlichtingen omtrent de specifieke (extra) waarborgen in uw brandpolis kunt u altijd op ons kantoor terecht, bellen naar 059/32 09 74 of een mail sturen naar mm@centea-bredene.com.