De federale regering heeft het Koninklijk Besluit goedgekeurd waardoor de bescherming van de deposito’s wordt verhoogd van 20.000 EUR naar 100.000 EUR. De publicatie in het Belgisch Staatsblad zal zo snel mogelijk gebeuren. Voor meer info kunt u terecht op www.beschermingsfonds.be. Of op ons kantoor natuurlijk.