Vanaf 1 maart veranderen de openingsuren van ons kantoor. Met onze nieuwe kantooruren hopen we in de toekomst nog beter in te kunnen spelen op de bezoekfrequentie en informatiewensen van onze klanten.

Tijden veranderen, ook in ons kantoor. Sinds de invoering van de vernieuwde Centea Online hebben heel wat klanten de stap naar het thuisbankieren gezet. Het giraal verkeer via het kantoor is hierdoor gevoelig afgenomen.

Tegelijk is de nood aan degelijk en uitgebreid beleggings-, krediet– of verzekeringsadvies sterk toegenomen. Een niet geheel onverwachte trend gezien het steeds verder uitdeinende aanbod in de bank– en verzekeringswereld.

Beide overwegingen hebben ons ertoe aangezet de kantooruren op zaterdag in de toekomst te vrijwaren voor die informatiegesprekken, waarvoor u tijdens de week geen tijd vindt. Vanaf 1 maart zal op zaterdag derhalve enkel nog op afspraak gewerkt worden.

Op maandag, woensdag en vrijdag zal ons kantoor ‘s morgens dan weer open zijn tot 12u30. Op die manier hopen we tegemoet te komen aan al wie in de middagbreak nog snel even enkele bankzaken wil regelen.

Tot slot willen we er hier ook nog even voor pleiten voor uitvoerig advies stelselmatig een afspraak te maken. Op die manier kan vaak heel wat wachttijd op kantoor vermeden. Wordt een afspraak buiten de kantooruren geplaatst (hetzij in de namiddag, hetzij ‘s avonds, hetzij vanaf nu op zaterdagmorgen), dan kunnen we ons meteen ongestoord buigen over uw vragen en problemen.

Uw kantoorhouder Marc Mahieu,

 afbeelding1