fire
Rookmelders zijn verplicht voor het Brussels en Waals Gewest. In Vlaanderen zijn ze enkel verplicht voor bepaalde woningen. Maar ze zijn uiteraard voor iedereen van groot preventief nut.

Sinds 23 juni 2008 zijn rookmelders in Vlaanderen verplicht (decreet Vlaamse Regering van 9 mei 2008) voor volgende woningen:

 • Alle nieuw te bouwen woningen
 • Alle woningen waaraan renovatiewerken worden uitgevoerd
  • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is en
  • waarvoor de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd

De bouwheer moet aan de hand van een attest, afgeleverd door de verstrekker van de stedenbouwkundige vergunning, bewijzen dat de rookmelder geplaatst is.

De rookmelders moeten de volgende kenmerken hebben:

 • Ze moeten reageren op de rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal
 • Ze mogen niet van het ionische type zijn
 • Ze moeten uitgerust zijn met een verzegelde batterij met een minimum gegarandeerde levensduur van 10 jaar
 • Ze moeten gecertificeerd zijn door een EN 45011 Europese geaccrediteerd certificatie – organisme zoals ANPI
 • de ANPI-lijst vindt u achter link http://www.anpi.be/media/misc_media/TCC2%20LISTE%2094%2020081102.pdf